Ние сме прогресивно развиваща се компания, упражняваща дейност в сферата на строителството и тежката механизация

Изпълняваме различни видове строително-монтажни дейности: масови изкопи и обратни насипи, уплътняване, вертикални планировки, изграждане на метални и стоманобетонни конструкции, фасадни и покривни системи, изолации, настилки, облицовки, притежава и лиценз за извършване на разрушителни дейности.

Също така отдаваме под наем предимно тежка строителна механизация, като верижни и колесни багери от 15т. до 35т., комбинирани багери с различни прикачни системи към тях, булдозери, вибро-валяци, челни товарачи, бетон помпа и друга по дребна строителни механизация. Фирмата залага на иноваторски идеи, като непрекъснато се стреми към усъвършенстване и прилагане на най-модерни съвременни технологии при изпълнението на своите обекти.

Компанията развива своята дейност от 10 години, през които е натрупала солиден опит в изпълнението на различни видове обекти и разполага с квалифициран и опитен екип от специалисти в различни строителни области.

БДС EN ISO 9001:2008

Сертификат

БДС EN ISO 14001:2005

сертификат

BS OHSAS 18001:2007

сертификат

„СТОР ИНВЕСТ“ АД е сертифицирана в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2008 , БДС EN ISO 14001:2005 и BS OHSAS 18001:2007 и е вписана в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват: първа, втора, четвърта и пета група; от трета до пета категория.

В наше лице ще откриете надежден партньор за изпълнение на Вашите идеи и съдействие при всяка стъпка от идеята до реализирането и индивидуален подход към всеки детайл, качествен контрол по време на проектирането и изпълнението на Вашия обект. Ние залагаме на висококвалифициран и опитен екип, най-съвременни технологии и високи критерии.