Преустройство на складова база в търговски обекти

Реконструкция на стара сграда, включваща вътрешни преустройства и подобрения, промяна на разпределението и добавянето на санитарни помещения. Изцяло нови изолации, мазилки, подови и покривни покрития, подмяна на дограма и фасадно оформление. Подменени са изцяло всички сградни инсталации и са изградени нови такива с оглед на съвременните нужди за експлоатация и комфорт на ползователите. Сградата е разделена на по-малки търговски помещения, всеки с отделен санитарен възел и обособено помещение за офис или почивка на персонала.

Много голямо внимание е отделено на околните пространства – изцяло е подменена настилката около самата сграда с оцветен щампован бетон, изградени са мяста за отдих и почивка с подходящо озеленяване и дори задната фасада е с интересно цветово решение – всичко това с цел комфорт не само на ползователите на самите помещения, но и на техните клиенти и дори на минувачите и живущите с квартала.

 

За проекта

Реконструкция на съществуващ обект. Преустройство на складова база в търговски обекти с обща площ 520.00 м2

  • Проектиране
  • Строителство