general

Testimonial 1

150 150 admin

Storinvest отговори напълно на очакванията ни като извърши ремонтните дейности
на търговските ни площи качествено и преди посоченият срок,
позволявайки ни да отворим по-рано търговският обект за клиентите ни.